Målning av parkeringsrutor

Målning av parkeringsrutor

 

Vi skapar struktur i form av parkeringslinjer

 

Själva kärnan med målning av parkeringsrutor är att kunna hänvisa trafikanter rätt genom att skapa ett smidigt och naturligt flöde i trafiken. Dessa linjer ska underlätta och minska förvirring hos trafikanter.

 

Arbetet med målning av parkeringslinjer är mer därtill än att bara måla på asfalt. Det är flera delar som det måste tas hänsyn till. Det första steget är att mäta ut parkeringsrutor, och det för att få ytan så platseffektivt som möjligt. Förr var bilar mindre än vad dem är idag, och därför är det även viktigt att anpassa parkeringsrutor utefter dagens större bilar. Parkeringsplatser kan se väldigt olika ut och finnas i varierande storlekar. För att utnyttja ytan på bästa sätt är det därför viktigt att mäta ut parkeringsrutorna före man börjar måla ut parkeringslinjer. När detta är gjort markerar vi upp linjer som vi sedan fyller i med hjälp av en maskin som målar ut skarpa, tydliga och framförallt raka linjer. Vi följer standarden för hur parkeringsrutor ska se ut, och utför alltid ett högkvalitativt arbete som du kan känna dig säker med.

 

Olika tillvägagångssätt för linjemålning
När vi arbetar med linjemålning för parkeringsrutor målar vi på olika ytor och material, bland annat på asfalt utomhus och på betong i parkeringshus eller garage. Den absolut vanligaste färg att använda för målning av parkeringslinjer är vit, men det förekommer även att gul färg används. Det kan också vara så att man vill markera ut siffror för parkeringsrutor. Det finns ingen uppgift som vi inte är beredda att försöka lösa för dig. Vi målar upp nya parkeringslinjer i hög kvalitet, men även med att ta bort eller fylla i gamla parkeringslinjer.

 

Vi är flexibla och utför arbetet när det passar er, t.ex. efter arbetsdagens slut om du vill få arbetsplatsens parkeringsplats ommålad. Vi arbetar med många olika typer av uppgifter gällande målning av parkeringsrutor – hör av dig idag med ditt önskemål.